Jeśli chcesz dokonać płatności Polskim Bonem Turystycznym sprawdź listę obiektów uprawnionych do jego akceptacji, lub wybierz obiekt z mapy miejsc wyróżnionych Certyfikatem Dobrych Praktyk.

Na mapie znajdziesz podmioty, które wzięły udział w projekcie Certyfikacja Podmiotów Turystycznych uczestniczących w programie Polski Bon Turystyczny i realizują usługi turystyczne przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i jakości.

Więcej o projekcie na stronie https://certyfikat.pot.gov.pl