Jeśli chcesz dokonać płatności Polskim Bonem Turystycznym sprawdź listę obiektów uprawnionych do jego akceptacji lub wybierz obiekt z mapy miejsc wyróżnionych Certyfikatem Dobrych Praktyk.

Na poniższej mapie znajdziesz podmioty, które wzięły udział w projekcie Certyfikat Dobrych Praktyk, które są certyfikowane przynajmniej w jednej z kategorii: Polski Bon Turystyczny, Podróże z dziećmi, Turystyka bez barier, Turystyka na obszarach wiejskich, Turystyka prozdrowotna, Turystyka zrównoważona, Bezpieczny Obiekt MICE lub Bezpieczny Obiekt Higieniczny.

Jeżeli szukasz obiektu, w którym chcesz dokonać płatności Polskim Bonem Turystycznym, wyszukaj obiekty z kategorią certyfikacji Polski Bon Turystyczny.

Więcej o projekcie na stronie https://certyfikat.pot.gov.pl