Komunikat

2022-08-26 11:24:01

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że Polski Bon Turystyczny przeznaczony jest wyłącznie do płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, któremu przysługuje bon. Pobieranie płatności za towary lub inne usługi, a także dokonywanie za pomocą bonu opłat za usługi inne niż turystyczne jest sprzeczne z prawem. Przepisy prawa zabraniają także wymiany bonu turystycznego na gotówkę. Niezgodne z przeznaczeniem i przepisami prawa jest więc prowadzenie handlu bonami turystycznymi.

Osoby, które niezgodnie z prawem nabyły bon nie mogą z niego legalnie skorzystać, a za realizację bonu niezgodnie z przeznaczeniem grozi kara, nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Polska Organizacja Turystyczna na mocy ustawy o Polskim Bonie Turystycznym z dnia 15 lipca 2020 r. analizuje i weryfikuje nieuczciwe przypadki wykorzystania bonu i w uzasadnionych przypadkach prowadzi własne działania mające na celu zwrot nieuczciwie pobranych płatności lub kieruje zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do organów ścigania.