INFORMACJA

2022-07-08 16:55:23

Szanowni Państwo,

w przypadku składania wniosków o bon turystyczny, prosimy o załączenie dokumentów potwierdzających nabycie uprawnień do świadczenia wychowawczego 500+ lub dodatku wychowawczego do 31 grudnia 2021. Prosimy o nieprzesyłanie informacji o przyznaniu świadczenia na okres zasiłkowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Dodanie do wniosku dokumentów dotyczących innego okresu, prowadzi do wydłużenia postępowania dot. przyznania bonu turystycznego.